StartsidenOldedalenkart  OvernattingBedrifter  Båt på Vatnet    Briksdalsbreen


Vil du bygge eller bu i Oldedalen?

 

5 bustad tomter er klare for salg
3 bustad tomter kjem med i Kommunedelplan når den rullerer.
2 hytte tometer er klare for salg.

Disse fordeler seg slik:

Myklebust.
kontakt person Lars Høgalmen
Tomtene er klare for salg.
2 hytte tomter – lengst oppe
2 hustomter – nederst.

Kvame – Kvistein
kontakt punkt - Stryn Kommune
1 tomt klar for salg.

Rustøy
kontakt person - Magnus Rustøy.
2 tomter klare for salg.
Kan eventuelt slåas saman til 1 tomt.
Ligg ved Oldedalen Skule.

Høgalmene / Indrebø 
kontakt person Jan Høgalmen / Asbjørn Indrebø
Framtidig tomtefelt.
Utviklingslaget har saman med Jan Høgalmen og Asbjørn Indrebø kome med innspel til kommunedelplan Oldedalen, her blir klargjort for 3 bustad tomter.

Hus som vurderes solgt.
Hus på Yri vurderes solgt 
kontakt person Bjarne Yri Sunde.
 

Kontaktpersoner og bilder:

Tomter på Myklebust
Lars Høgalmen 414 37 973

Tomter på Kvame
Stryn kommune 57 87 47 00

Tomter på Rustøy
Magnus Rustøy 908 90 326
Bilder HER

Tomter på Høgalmen
Jan Høgalmen    900 70 439
Asbjørn Indrebø 473 39 877

Hus vurderes solgt på Yri
Bjarne Sunde 908 95 861