Startsiden  Oldedalenkart  OvernattingBedrifter  Båt på Vatnet    Briksdalsbreen

 

Bedrifter i Oldedalen:

Oldedalen Skyss
Briksdal Breføring
Olden Aktiv
Oldenvatn
 

   

Olden Aktiv.

 

 

Olden Aktiv tilbyr breføring på Brenndalsbreen. Daglege avgangar kl 10:00 og 11:00 frå juni til august.
Oppmøte på Melkevoll Bretun 15 minutt før avgang. Turen varer 6-7 timar medrekna 2,5 timar på isen.
Ta med eigna kle, matpakke og drikke.
Minimumsalder 12 år.
Pris kr 600,- pr person inklusiv breutstyr. Fjellstøvlar
kan leigast for kr 30,-.

Olden Aktiv har også topptur til Lodalskåpa.
 

Kontakt:

 


OLDEN AKTIV
NO-6792 Briksdalsbre
Tel. +47 57 87 38 88
info@oldenaktiv.no
www.oldenaktiv.no